Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSuckMyDick SuckMyDick
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamessinhead messinhead
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viamessinhead messinhead
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viamessinhead messinhead
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
8496 4368 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabzdura bzdura
2170 b942 500
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viaSuckMyDick SuckMyDick
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaola4650 ola4650
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta viaola4650 ola4650
3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaola4650 ola4650
4774 7fe3
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Reposted frommrs-cold mrs-cold viabzdura bzdura
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viabzdura bzdura
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viaimpressionante impressionante
Dzisiaj jestem już starsza, o te kilka przygód, kiedy krew buzowała w żyłach w napięciu i strachu, że może się nie udać. O kilka niezałatwionych spraw, które pokazały, że mogą wrócić za jakiś czas ze zdwojoną siłą. O tych ludzi, którzy zarzekając się, że będą zawsze, nie przewidzieli, że ich 'zawsze' będzie miało swój koniec w dniu, kiedy okaże się, że nie jestem taka prosta, jak myśleli. Jestem starsza o te zawiedzione zaufanie i wystawianą na próby wiarą nie tylko w siebie, ale też innych ludzi. O wszystkie błędy, które popełniłam i mówiłam, że już nigdy więcej, a potem i tak robiłam to samo. O tych kilka zauroczeń, które mogę określić szczeniackimi miłościami i o wszystkie litry łez z ich powodu wylane. Dziś jestem starsza o ciebie i o tę jedną, jedyną miłość, która kazała mi wspinać się na szczyt, by upadek połamał nie tylko kości, ale też serce.
— znalezione, ale każde słowo jakby o mnie!

June 15 2017

1284 d619
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
1322 9578
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl