Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2017

Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viacouples couples
7655 6f8f
Reposted fromparafina parafina viaSuckMyDick SuckMyDick
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viaSuckMyDick SuckMyDick

November 25 2017

9495 7ebf
Reposted fromfeels feels viaoutoflove outoflove
0084 1c94 500
2668 35b8 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaoutoflove outoflove

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viaoutoflove outoflove
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viaoutofmyhead outofmyhead
6252 b2bc
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viamessinhead messinhead
Uderzył mnie mocno słowem, a później jego brakiem, bo nie przeprosił (...) A przecież słowa ranią głęboko i nigdy nie zapominasz tego bólu.
— porypana panna
Pogubiłeś się 
Mnie zgubiłeś też
I za rękę już nie trzymasz
Kiedy nie mam sił by dalej iść
Ciebie nie ma..
Reposted fromorchis orchis viamessinhead messinhead
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"
0196 8936 500
Reposted fromdossya dossya viaoutofmyhead outofmyhead
1340 03e0
Reposted fromursa-major ursa-major viaoutofmyhead outofmyhead
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
— lip.soup.
Reposted fromlip lip viaSuckMyDick SuckMyDick

June 25 2017

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSuckMyDick SuckMyDick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl